Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

צל הצבע

אוטו פרוינדליך, לן לאי, ליז'יה קלארק ובלינקי פלרמו

    22 בדצמבר 2016 - 22 באפריל 2017
  • ביתן אילה זקס אברמוב לאמנות ישראל, ביתן פלבסקי לעיצוב

אמנות מופשטת במאה ה-20 : אוטו פרוינדליך, הוגה דעות ומאמני הדור הראשון של האמנות המופשטת, פעל לצד פיקאסו ובראק; לן לאי, אמן רב-תחומי יליד ניו זילנד, יצר סרטים ציוריים חלוציים; ציוריה ופסליה של ליג'יה קלארק מברזיל שינו צורה באמצעות הצופים; ובלינקי פלרמו השתמש בבדים צבעוניים כבמכחול. למרות נקודות המוצא השונות, כל הארבעה התבססו ביצירתם על צורות, על צבעים ועל צללים, וטשטשו את הגבול שבין דו-ממד לתלת-ממד.