Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

עקדת יצחק

סיפור מקראי על מטבע רומי
מוצג מיוחד

    02 יוני 2019 - 29 אפר' 2020
  • אוצר: יניב שאואר
  • מעצבת: רבקה מאיירס
  • גלרית ארץ הקודש
  • מטבעות

השלטון הרומי התיר לערים רבות באימפריה לטבוע מטבעות ברונזה לשימוש מקומי. צד הפנים שימש לרוב לתיאור דיוקן הקיסר או משפחתו וצד הגב נוצל להאדרת העיר. כאשר שמה נקשר בסיפור נודע, היסטורי או מיתולוגי, היה זה אך טבעי להשתמש בו, וכך התגלגל למשל תיאור תיבת נוח למטבע שנטבע באפמיאה שבאסיה הקטנה, שלאזורהּ יוחס אז סיפור המבול. ואולם עד היום היתה זו הסצנה המקראית היחידה שהכרנו על מטבע רומי . 

והנה באחד המטבעות שלפנינו נראה אדם היושב כפות לרגלי מזבח ומעליו דמות אוחזת בפגיון ומביטה לאחור לעבר דמות אחרת המלווה באיל. במטבע האחר מופיעות אותן דמויות, רק שכאן נראה כי את האיל עומדים להעלות קורבן. התיאורים דומים להפליא לסיפור עקדת יצחק.

 שני המטבעות הללו נטבעו בעיר ניאפוליס שלרגלי הר גריזים (שכם של ימינו) בימי שלטונו של הקיסר פיליפוס הראשון (244 - 249 לספירה). אמנם אוכלוסיית העיר היתה פגאנית בעיקרה ועל פסגת ההר היה מקדש לכבוד האל זאוס, אבל ישבו בה גם שומרונים, והיות שההר הוא המקום המקודש להם ביותר אפשר שהוקם עליו גם מזבח לפולחנם.

האם לפנינו אפוא תיאור מקראי נוסף והפעם של סיפור העקדה, שהשומרונים מאמינים כי התרחש על הר גריזים?

 
המטבעות בתצוגה - מתנה מאוסף אברהם סופר ומריאן שויאר סופר, פאלו אלטו, לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב
מטבע "תיבת נוח" מתנת נורברט שימל, ניו-יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב