Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.
מרדכי ארדון - סטרומה

מרדכי ארדון: ״סטרומה״

מוצג מיוחד

  • Date icon28 באפריל 2019 - 2 בספטמבר 2019
  • אוצרת: רונית שורק
  • הדפס
אמן: מרדכי ארדון

אניית המעפילים "סטרומה" היתה ספינת נהרות שהוטבעה בפברואר 1942 על ידי צוללת סובייטית, ועל סיפונה 768 פליטים יהודים שניסו להימלט מרומניה הפשיסטית. הטבעתה היתה האסון הגדול ביותר בתולדות ההעפלה. היא חוללה זעזוע עמוק בקרב יהדות העולם ובמיוחד בקרב הישוב העברי בארץ ישראל. מרדכי ארדון ביקש להגיב על האסון הזה בציור שמן, אך הדבר לא עלה בידו.

"סטרומה" היתה ספינה רעועה עוד כשנרכשה בידי התנועה הרוויזיוניסטית ברומניה. התוכנית היתה למלט בה את הפליטים לקושטא (איסטנבול), ושם לקבל אשרות כניסה לפלשתינה. החמרת מצבם של יהודי רומניה ערב ההפלגה גרמה להגדלת מספר הנוסעים, כמחציתם נשים וילדים, ועימם עשרה אנשי צוות בלבד. כבר בתחילת המסע התברר שמנועי הספינה פועלים בקושי, והיא הגיעה לקושטא במאמץ רב, אלא ששם לא נמצאו האשרות המובטחות. שלטונות תורכיה סירבו להניח לנוסעים לרדת לחוף, על אף המחסור במזון ובשתייה ולמרות התפרצות מחלת הדיזנטריה. הבריטים מצידם לחצו על התורכים להחזיר את הנוסעים לרומניה, עקב חששם מגל של פליטים שינהרו לפלשתינה. ממשלת תורכיה התנתה את שהות "סטרומה" בתחומה בכך שמדינה אחרת תסכים לקלוט את הפליטים, אבל זו לא נמצאה. ב- 23 בפברואר 1942, במנוע מקולקל ובלי עוגן, נקשרה "סטרומה" לספינת גרר תורכית והובלה ללב הים השחור. למחרת, ירתה צוללת סובייטית על הספינה מסיבה לא ברורה והטביעה אותה. רק שניים שרדו: מעפיל צעיר ואחד מקציני האנייה שנאחזו בשברי הספינה. הקצין לא החזיק מעמד בים הסוער והניצול היחיד נאסף על ידי דייגים, נכלא בכלא התורכי, ואחרי מאמצי הקהילה היהודית שם לשחררו, הגיע ארצה בדרך היבשה.

ארדון החליט להשתמש בשתי יצירות שהכין ב-1938 ושקיבלו את משמעותן הריאליסטית בדיעבד כמתווי-הכנה ל"סטרומה" שלו. באחת מתוארים ידי טובעים בלב ים, ובשנייה - פני אדם נואשים. ב-1942, אחרי האסון, הוא יצר הדפס יחידאי נוסף, ותיאר בו שוב את ידי הטובעים, בצד שלד אדם קטוע רגל, האוחז בקב הליכה. לאחר מכן החל לצייר את "סטרומה" בצבעי-שמן על בד. לפי תיאורו של מיכאל ארדון, בן האמן, דמתה התחלה זו להדפס מ-1942 אך בהמשך נעלמה כליל, ומעליה, על אותו בד צייר ארדון את נחל קדרון. לימים הסביר האמן, כי הבין שתיאור "סטרומה" היה למעלה מכוחותיו ולכן לא השלימו.

 

בתמונה למעלה: מתווה ל"סטרומה", 1938, הדפס יחידאי, מתנת פול ומישל וישני, שיקגו, לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב, לזכר חללי צה"ל