Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

מטמון זהב נדיר


מוצג מיוחד

    01 ספט' 2014
  • אוצר: דוד מבורך
  • גלריית ארץ הקודש, האגף לארכאולוגיה ע”ש שמואל וסיידי ברונפמן

מטמון נדיר ובו מדליון זהב מעוטר במנורה, מטבעות וחלקי תכשיטים עשויים כסף וזהב נחשף במבנה ציבורי מן התקופה הביזנטית, סמוך לכותל הדרומי של הר-הבית, ומוצג כאן לציבור בפעם הראשונה.

מדליון הזהב - הגדול והמרשים שהתגלה אי פעם - הוא הממצא החשוב ביותר במטמון. במרכזו, מעוצבת בריקוע וניצבת על שלוש רגליים, נראית מנורת שבעת הקנים, וראשי קניה המעוגלים נתמכים במוט פשוט. משמאלה שופר, ומימינה דגם לא מזוהה: אולי אגד של לולב והדסים כמקובל בתיאורי התקופה, ואולי ספר תורה שעיצובו יחיד במינו. גודלו היוצא-מן הכלל של המדליון מעורר שאלה: יש החושבים שהוא נועד לעטר ספר תורה או רהיט ואילו אחרים טוענים שהוא שימש את העונד אותו בטקסים. כך או כך, צירוף הסמלים שעליו מבטא את רעיון תקומת המקדש והתקווה לגאולת עם ישראל בארצו.  

חפירות מטעם האוניברסיטה העברית, ירושלים, בהשאלה ארוכת טווח מרשות העתיקות.
התצוגה בנדיבות דניאל מינץ ומרדית ברקמן, ניו יורק. 

צילום: שרה קופלמן-סטביסקי © מוזיאון ישראל, ירושלים

חפירות מטעם האוניברסיטה העברית, ירושלים, בהשאלה ארוכת טווח מרשות העתיקות.
התצוגה בנדיבות דניאל מינץ ומרדית ברקמן, ניו יורק. 
צילום: אוריה תדמור © אילת מזר