Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

מטבע "יהודה השבויה בשנית"


מוצג מיוחד

    04 יולי 2015
  • אוצר: דוד מבורך
  • אולם יוונים, רומאים ויהודים, האגף לארכאולוגיה על שם שמואל וסיידי ברונפמן

תצוגה ראשונה של מטבע זהב יחיד מסוגו — על פניו דמותו של הקיסר הרומי אספסיאנוס, ועל גבו דמות אישה המסמלת את יהודה הכבושה והכתובת "יהודה השבויה בשנית". נראה שהוא שימש זמן קצר לאחר דיכוי המרד הגדול וניסוחו - "השבויה בשנית" - הוא הנוסח ששימש באימפריה הרומית לתיאור שיעבודו מחדש של מחוז כבוש. אף-על-פי-כן, המטבעות שנטבעו אחריו נושאים את הכתובת השכיחה "יהודה השבויה", שנוֹסחהּ נקשר עם כיבוש טריטוריה חדשה. ייתכן שחומרת המרד, המחיר הכבד שגבה מרומא והדרדרות יחסהּ אל יהודה המרדנית הם העומדים ביסוד נוסח אחרון זה.

השאלה ארוכת-טווח מאת ד"ר דוד וימימה יסלזון, ציריך


 

 

נטבע בירושלים או בקיסריה, 70 לספירה בקירוב, זהב
צילום: יאיר חובב © מוזיאון ישראל, ירושלים