Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

מזר למוכר

כלי חרס מעוטרים בציפורים ועצי תמר
מוצג מיוחד

  • Date icon21 בפברואר 2019 - 20 בפברואר 2020
  • אוצרת: ליזה לוריא
  • מעצבת: רבקה מאיירס
  • איור

כלי החרס הלא-מזוגגים והנדירים המוצגים כאן לראשונה הם מהתקופה המוסלמית הקדומה, אבל עיטוריהם, מצעם הלבן, קו הרישום הכהה והמסוגנן ומילויים דמוי האריג פותחו כנראה בהשראת אריגים קופטיים (נוצרים מצריים) בני התקופה, כמו אלו המוצגים לצידם.

שאילה של מוטיבים קיימים ושילובם לכדי שפה חזותית חדשה אופייניים לתרבות החומרית של ראשית האסלאם. הציפור הפורשת כנף, עצי התמר עמוסי הפרי, האצטרובל היו דימויים רווחים באזורנו וייחודיים לו בתקופה זו.

צלחת מעוטרת במוטיב צמחי
נס ציונה, המאה ה-8, חרס מעוטר
קערה מעוטרת בתשליב ציפורים ועצי תמר
נס ציונה, המאה ה-8, חרס מעוטר
פיסת אריג קופטי
מצרים, המאה ה-7, צמר ופשתן