Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

מוצג מיוחד: שאה נאמה, "ספר המלכים" הפרסי


  • Date icon1 במרץ 2021 - 31 ביולי 2022
  • אוצרת: ליזה לוריא
  • האולם לאמנות וארכאולוגיה אסלאמית

מגוון מיניאטורות מכתבי־יד של "ספר המלכים" מאוסף מהמחלקה לאמנות וארכאולוגיה אסלאמית

ה"שאה נאמה" הוא שיר סיפורי בפרסית, אֶפּוֹס היסטורי המתאר את תולדות מלכות איראן וגיבוריה, למן ימי בראשית ועד הכיבוש הערבי במאה ה־7. האפּוֹס הועלה על הכתב במאה ה־11 בידי משורר החצר פירדוּסי והוא מן השירות הגדולות בספרות העולם. הוא הועתק ואויר פעמים רבות בתקופות שונות. איוריו הקדומים ביותר ששרדו הם מן המאה ה־14. סיפורי ה"שאה נאמה" מזוהים עם מסורת ענפה שהועברה בעל פה ובאה לידי ביטוי הן בתרבות החצר הן בפולקלור הפרסי מראשית ימיה של היצירה ועד ימינו.

 

רוּסתַם מציל את בִּיז'אן מן הבור איור מתוך שאה-נאמה, צויר בידי מועין מוצוור, איספהן, איראן, צבעי מים אטומים על נייר, עיזבון יוחנן בן דוד, לונדון, B69.0625