Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

מוצג מיוחד: קופסה משלך


  • Date icon1 במרץ 2021
  • אוצרת: מיקי יואלסון
  • מעצבת: רבקה מאיירס
  • האגף לאמנות ותרבות יהודית

בקהילות יהודיות ברחבי העולם הוענקו קופסאות תכשיטים מתנה לבת מצווה, לכלה או לאישה צעירה לרגל שמחות אחרות, ומבחר שלהן – מן המאה ה־16 עד המאה ה־20 – מוצג כאן. לפי המנהג ההלכתי, תכשיטים שקיבלה האישה, לרוב מאביה או מחתנה, היו לקניינה והיא היתה רשאית להעניקם כרצונה או למכרם במידת הצורך. כך היו הקופסאות, שנשמרו בהן גם מזכרות וחפצים אישיים, מעין תיבות אוצר פרטיות.

כיוון שנועדו להכיל פריטים רבי־ערך, הוכנו רבות מן הקופסאות מחומרים יקרים ועוטרו במלאכת מחשבת ובפאר רב, ונהיו לשכיות חמדה בפני עצמן. כמה מהן חולקו לתאים ובאחדות נוספו מגירות לשמירה על פריטים קטנים במיוחד.

 

המוצג המיוחד בנדיבות קרן ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל