Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

מועדים לשמחה

חגי תשרי בעין המצלמה
מוצג מיוחד

  • Date icon19 בספטמבר 2017 - 14 באוקטובר 2018
  • אוצרת: רויטל חובב
  • מרכז המידע לאמנות ותרבות יהודית ע״ש אן ואיזידור פאלק
  • צילום

תיאור טקסים ומנהגים של מועדי תשרי כפי שנחוגו בקהילות שונות בעולם. מהם שצולמו לפני שנים רבות והם עדות ומזכרת מן העבר, ומהם שמתעדים את מנהגי החג המתקיימים בימינו כפי שנתפסו בעדשת מצלמתם של אמני צילום עכשוויים. בסרט המלווה את התערוכה מתואר "חג האסיף והמים" בקיבוץ רמת–יוחנן, מסורת שנתית הנמשכת שם מ– 1961 ועד היום.