Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

מבט מצועף

גילויים על כיסויים בלבוש המקומי

    16 באפריל 2019 - 31 בדצמבר 2020
  • אוצרת: נעם ברעם בן יוסף
  • מעצבת: רונה צ'רניקה
  • אולם ספרטוס

בשנים האחרונות, במיוחד מראשית שנות ה-2,000 ובעיקר בירושלים, אנו פוגשים יותר ויותר נשים דתיות אדוקות מאד, יהודיות ומוסלמיות, המרבות בכיסויים. נשים אלה ברובן חוזרות בתשובה או מתחזקות בדתיותן. באופן מפתיע ממרחק מסוים הן דומות אלו לאלו וניתן לומר שהן אף מושפעות מלבוש הנזירות הנוצריות. מדובר בשכבות לבוש המבקשות לטשטש את קווי המתאר של הגוף הנשי מתוך שאיפה לדבוק בהלכות צניעות – כל אחת לפי אמונתה ופרשנותה. יש להדגיש - היוזמה צמחה מתוך הנשים עצמן, לעיתים קרובות מתוך שאיפה להיות קרובות לעולמות העליונים ואף לקרב את הגאולה.

תערוכה זו מועלית לאחר שנים ארוכות של עבודת שדה בקרב אוכלוסיות נשים בנות דתות ואמונות שונות בארץ ומטרתה להראות את הדמיון והשוני בלבושן הדתי. עיקר ההשוואה תעמוד על ההבדל והקרבה בין הנשים היהודיות והמוסלמיות המקפידות בצניעותן. הנזירות הנוצריות שפרשו מחיי העולם הגשמי וחיות במנזרים הרחק ממשפחותיהן משמשות להשוואה רק כמקור השראה.

ללבושן המיוחד מייחסות הנשים משמעויות של הגנה ושמירה, הקפדה על צניעות, חזרה ללבוש האימהות מתוך כוונה להחזיר עטרה ליושנה ולהחזיר את סביבתן לדרך הטובה, וכאמצעי זיהוי להשתייכות חברתית-דתית.

בתערוכה מוצגות שלוש-עשרה דמויות מולבשות המדגימות את הדמיון והשוני ועבודת וידאו-ארט בבימויו של האמן הרב-תחומי ארי טפרברג ובה שלוש שחקניות מציגות את עולמן הפנימי של הנשים משלוש הדתות. הדמויות שהשחקניות מגלמות, הן דמויות בדויות שנרקמו מתוך שפע הריאיונות שנערכו עם הנשים.
אמן אורח ויועץ אמנותי: ארי טפרברג

בראש העמוד: אישה ובנותיה עוטות רדיד עם רעלה, מאה שערים, ירושלים, 2015, צילום: אביר סולטן

"צריך להיות מוכן להרפות מהעין הרואה"
הבמאי ארי טפרברג בשיתוף פעולה עם נעם ברעם בן יוסף אוצרת התערוכה "מבט מצועף"

גן השלושה, הסח'נה, 2001, צילום: אלכס ליבק
נזירות יווניות אורתודוקסיות בקתוליקון כנסיית הקבר, ירושלים העתיקה, 2006, צילום: קיקה קירשנבאום