Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

להעמיד פנים: תבנית לייצור-המוני של מסכות

מוצג מיוחד

  • Date icon27 בפברואר 2018 - 1 באפריל 2019
  • אוצר: דר' ערן אריה
  • גלריה ישראל בימי התנ''ך

בתצוגה תבנית שהתגלתה באחרונה על רצפתו של מבנה פולחן בעיר הפיניקית אכזיב, והיא התבנית היחידה לייצור מסכות הידועה לנו מן העולם הפיניקי. היא שימשה לייצור המוני של מסכות פני גבר עשויות חרס. מסכות מסוג זה נתגלו ברובן בקברים שנמצאו באתרים פיניקיים ברחבי הים התיכון. היות שמידתן קטנה, לא היה אפשר לעטות אותן על הפנים, וייתכן שהן נתלו על קיר הקבר, על פסל עץ שהונח בתוכו או על ארון–הקבורה, כדי לגרש מן הקבר שדים ורוחות רעות.
לצדו של ארון התצוגה מוצגות מסכות שנמצאו בקברים באכזיב. כמעט כולן נוצרו בתבניות דומות לתבנית זאת.

 

תבנית לייצור מסכות גבר, אכזיב, המאה ה-9 לפני הספירה, חרס
אוסף רשות העתיקות, תצלום © מוזיאון ישראל, ירושלים, אלי פוזנר

מסכה מודרנית שיוצרה בתבנית חרס מאכזיב מן המאה ה-9 לפני הספירה, חרס 
תצלום © מוזיאון ישראל, ירושלים, אלי פוזנר

מסכת אישה, אכזיב, המאה ה-8 עד ה-6 לפני הספירה, חרס
אוסף רשות העתיקות, תצלום © מוזיאון ישראל, ירושלים, אלי פוזנר