Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

חלומות נודדים: משענות ראש מאפריקה


  • Date icon29 במרץ 2022
  • אוצרת: יעל אשל
  • מעצב: אריאל ערמוני
  • האולם לאמנות אפריקה על שם פיית׳-דוריאן ומרטין רייט

התערוכה מציגה לראשונה משענות ראש מאוספי המוזיאון, ששימשו בתפקידים מגוונים בתרבויות השונות של יבשת אפריקה. משענות ראש הן חפצים קטנים עשויים עץ, ששימשו בעיקר לתמיכה בראש ולהגנה על התסרוקת בזמן השינה. רובן שימשו גברים, שנשאו אותן על הגוף באופן פומבי, ומסרו כך לסביבה מידע רב על זהותם: גיל, מעמד, שיוך תרבותי, תפקיד חברתי והעדפות אישיות. בתרבויות מסוימות משענות הראש תפקדו גם כאמצעי תקשור עם עולם הרוחות והאבות הקדמונים תוך כדי חלום.

משענת הראש הייתה רכוש אישי חשוב ויקר, שלא רק ביטא באופן מובהק את התפקיד החברתי של הפרט כחלק מהקבוצה, אלא הפך גם לייצוגו הייחודי של אותו אדם: עם הזמן, עקב השימוש הממושך, ספגה משענת הראש את מהותו הפיזית של בעליה על ידי הטמעת שמני השיער והגוף, ולפי האמונה הכילה גם את נשמתו. לפעמים היא נקברה עם בעליה, ופעמים אחרות הועברה בירושה כנכס יקר ערך.

התערוכה מציגה את הרב-גוניות של חפץ מרתק זה על צורותיו ועיטוריו השונים, ומתייחסת לשינוי החברתי והתרבותי שחל בעשורים האחרונים והשפיע על תפיסתן של משענות הראש ועל השימוש בהן. לצדן מוצגים חפצים אישיים נוספים, המתפקדים אף הם כסמלי זהות או כמתווכים רוחניים בתרבויות אפריקה.

 

חלק נרחב ממשענות הראש המוצגות בתערוכה הוענקו בנדיבותו של ד"ר שלום סלומון וולד ב-2019.

 


משענת ראש דמוית בעל־חיים ('איסיגקיקי' או 'איסיקאמלו'), בני זולו, דרום־אפריקה, סוף המאה ה־19 עד ראשית המאה ה־20, עץ מגולף, מתנת ד"ר שלום סלומון וולד, ירושלים
תצלום: © מוזיאון ישראל, ירושלים ע"י עופרית רוזנברג