Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

חיתוכי חיים

משה הופמן, לוחות והדפסים

  • Date icon1 בפברואר 2017 - 1 ביולי 2017
  • אוצרת: נירית שרון דבל
  • קיי מריל הילמן
  • הדפסים
: משה הופמן

וחות העץ שחתך האמן משה הופמן מוצגים בתערוכה זאת בפעם הראשונה לקהל הרחב, ויחד עם הדפסיהם ממחישים את פלא הפיכת החומר לרוח, שהאמן מזכיר בשיריו. חיתוך, חריתה, גריעת חומר מלוח פשוט ומגע הדיו בעץ מולידים דימוי המבטא אהבה, תשוקה וחוויות חיים. 

הופמן ( 1983-1938 ), שהיה פסל מבטן ומלידה, יצר בשנים 1980-1966 יותר מ־350 חיתוכי־ עץ. "אהדתו הראשונית לחיתוך־עץ נבעה כנראה מצורת העשייה הקרובה לפיסול, מעין גילוף", כתב האמן על עצמו בגוף שלישי באוטוביוגרפיה שלו. "לימים, משרעבונו לעשייה בא על סיפוקו, התחיל לאהוב את חיתוך־העץ בזכות עצמו". 

בחיתוכי־העץ הראשונים שלו, תיאר הופמן נופים מקומיים, ברוח מסורת חיתוכי־העץ של יעקב שטיינהרט ושל מורו יעקב פינס. עד מהרה פנה אל נושאים אוטוביוגרפיים ופיתח סגנון אישי. סגנונו התאפיין בדימויים גרפיים: חדים, נועזים ואטומים. שפת הצמצום הייחודית שתפיתח ופישוט הצורות מרמז על זיקתו לאמנות הפופ האמריקני בשנות ה־60. 

בחיתוכי־העץ שלו הוא נתן ביטוי לעולמו הפנימי - למחשבותיו, לתשוקותיו, לחרדותיו ולאהבותיו - אך גם להתמסרותו למשפחתו ולפרטים מחיי היום־יום, שעליו מדבר האמן בשיריו.

 

אישה שוכבת, 1979, לוח-הדפס, מתנת עמוס ועופרה הופמן, ארה"ב וצרפת, לזכר הוריהם משה וברוריה הופמן, מעיזבון האמן משה הופמן, ירושלים