Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

חידת המלך

מוצג מיוחד

  • Date icon30 במאי 2018 - 30 במאי 2019
  • אוצר: דר ערן אריה
  • אולם ישראל בימי התנ״ך

ראש פסל מלך, תל אָבֵל בֵית-מַעֲכָה, המאה ה-9 לפני הספירה, פאיינס
אוסף רשות העתיקות, תצלום © מוזיאון ישראל, ירושלים, על-ידי לורה לכמן

ראש פסל ייחודי זה התגלה בשנת 2017, ומאז אינו מפסיק  לעורר שאלות. הוא נחשף במצודה שנבנתה על פסגתו של תל אָבֵל בֵית-מַעֲכָה שליד מטולה. סגנונו המהודר אינו מותיר ספק שלפנינו דיוקן של איש נכבד, כנראה מלך, אבל מקום הימצאו על הגבול שבין ממלכות אותה תקופה אינו מאפשר לדעת, אם הפנים האציליים הם פני אחאב מלך ישראל, חזאל מלך ארם-דמשק או אתבעל מלך צור. שלושתם מוכרים מן המקרא וממקורות אחרים. אי-הוודאות בדבר מקור החומר שהפסל עשוי ממנו וסגנונו הייחודי רק מגבירים את התעלומה...

ראש פסל מלך, תל אבל בית-מעכה, המאה ה-9 לפני הספירה, פאיינס
אוסף רשות העתיקות, תצלום © מוזיאון ישראל, ירושלים, על-ידי לורה לכמן

תל אָבֵל בֵית-מַעֲכָה
תצלום © חפירות תל אבל בית מעכה, על-ידי ג'ון מנסן