Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

ז'ורז' אָדֶאַגבּו

כשאדם מכיר את עצמו, האם הוא מכיר גם את האחר...? אפריקה בירושלים

    17 בפברואר 2016 - 18 ביוני 2016
  • אוצרים: ריטה קרסטינג וקובי בן-מאיר; ליווי ותמיכה: שטפן קלר
  • אולם לתצוגות מיוחדות
אמן: ז'ורז' אדיאגבו

ז'ורז' אדיאגבו מבּנין, אמן בעל קול ייחודי בעולם האמנות מאז שנות התשעים, יצר מיצב תלוי-מקום עבור מוזיאון ישראל והוא יוצג באולם לתצוגות מיוחדות באגף לאמנויות. במיצב, המתפרש על פני הקירות והרצפה, טווה אדיאגבו רשת של מושגים ואסוציאציות המשתקפים בחומרים שונים שהוא אסף במהלך שהיותיו הממושכות בישראל ובבנין. בצד טקסטים שכתב, הוא משתמש בחפצים שמצא, בספרים וכן בציורים ופסלים שנוצרו בידי עמיתיו בסטודיו שלו בקוטונו, ודרכם הוא מצביע על הקשרים – מבחינה חזותית ומושגית – בין שתי התרבויות הנפרדות.