Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.
The Israel Museum, Jerusalem

דם הכלנית וכתם הכרכום

פריחה באמנות ארץ -ישראל, היינו כחולמים

  • Date icon9 באוקטובר 2003 - 7 בפברואר 2004
: נחום גוטמן, אריה לובין, שמואל חרובי

האמנות הישראלית המוקדמת שופעת דימויים של צמחים ופרחים בציורי נוף וגן, במתווים בוטניים, בדגמים עיטוריים, בתיאורי טבע דומם ובדיוקנים. בציורי הפרחים של ראובן רובין, נחום גוטמן, אריה לובין, שמואל חרובי ואחרים יש מאפיינים השאובים מן התרבות העברית והשפעות של ערכי עבודת האדמה והפרחת השממה. פרחים נוכחים גם בעבודתם של אמנים ישראלים בני –זמננו, בהם המבטאים כמיהה לעולם ילדותם התמים ובהם המתבוננים במבט ביקורתי ומתארים מציאות רבת סתירות שבין לבלוב למלחמה ובין יופי לכליה. התערוכה נוגעת בנושאים האלה ומציצה גם אל תחומים אחרים: שירה וספרות ילדים, מחקר בוטני, גרפיקה ממסדית ואמנות עממית