Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.
ציור של ישראל, ספרטמבר 2018

בחברותא

עבודות של אנשים עם צרכים מיוחדים

  • Date icon28 בפברואר 2019 - 28 באפריל 2019
  • אוצרת: תמנה שחר
  • לובי אגף הנוער
אמנים/אמניות: תלמידי החוגים לאנשים עם צרכים מיוחדים באגף הנוער

כל אחד מייחל לחבר של אמת או לפחות להרגיש שייך. צורך אנושי זה עומד בבסיס המפגש בחוגי האמנות לאנשים עם צרכים מיוחדים במוזיאון.

נושא התערוכה השנתי נבע מן התחושה הקסומה של חברות הבוראת שמחת חיים, שניכרת בחוגים. בכל אחד מהם התגבשה חברו-תא: מעטפת תומכת שמסייעת לכל משתתף ליצור בדרכו הייחודית ולכולנו יחד - לקבל את המגוון.

ההזמנה לתערוכה בחברו-תא
ההזמנה לתערוכה בחברותא