Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

אמות וסיפים

אלמנטים של אדריכלות מודרנית באמנות עכשווית

  • Date icon21 בפברואר 2020 - 22 במאי 2021
  • אוצרת: איה מירון
  • מעצבת: מיכל אלדור
  • הביתן לאמנות ישראלית ע״ש אילה זקס אברמוב
אמנים: רומן אונדק, אסף אלקלעי, יעל אפרתי, יהושע בורקובסקי, ציבי גבע, מתן גולן, ג'סי דרלינג, אוליביה הילד, יונתן ויניצקי, שי זילברמן, נועה יפה, אלכס ישראל, שיבץ כהן, רנאטה לוקאס, סאהר מיעארי, הילה טוני נבוק, משה ניניו, הדר סייפן, פרד סנדבק, אסף עברון, יונתן צופי, אריאל שלזינגר, גיל מרקו שני.

האדריכלות, ממופעיה הגדולים ועד פרטיה הקטנים והאינטימיים, מעצבת את סביבתנו הפיזית. במרחב האדריכלי המעוצב הזה אנחנו נעים כבדרך הרגל, בלי להקדיש תשומת לב נקודתית למה שמקיף אותנו, בלי להתבונן בסביבתנו באורח פעיל. האדריכלות נמצאת תמיד באחורי התודעה, אך מאחר שאין ביכולתנו להקיף במבט את הסביבה כולה (או את הבניין בשלמותו), ההתמצאות במרחב תלויה בכושרנו לדלות מידע מפרטים עתירי משמעות כמו דלת או ידית של חלון.

בין היצירות שרכש מוזיאון ישראל בשנים האחרונות, אפשר לזהות תופעה מעניינת: בחירתם של אמנים עכשוויים להפנות מבט לא אל מבנה אדריכלי שלם (או אל קטע ממנו), אלא אל אלמנט מבודד אחד כמו רצפה, קיר, דלת או מדרגות, שעיצובו טיפוסי לאדריכלות המודרנית.

כל אחת מן העבודות בתערוכה מְזמנת מפגש עם אלמנט כזה ועם המהלך המושגי המלווה את מעברו או תרגומו מן המציאות אל האמנות. החומרים שמהן עשויות העבודות ואופני הטיפול בהם מושכים את מחשבתנו אל הממשות החומרית של האלמנטים המיוצגים ואל פרטיהם הקטנים, שלרוב חומקים מן העין. בהשראת האלמנטים האדריכליים המודרניסטיים המיוצגים בהן, חלק ניכר מן העבודות מעלה על הדעת את יצירות המופשט הגיאומטרי באמנות המאה ה-20. בדומה לצילום, הממסגר וחותך את המציאות הסובבת – גם העבודות בתערוכה גוזרות פרט מתוך המרחב העצום של החיים ומשליכות אותו אל הרצפה או אל הקיר של המוזיאון. בתצוגתם בתערוכה, התריס, ידית החלון או המדרגות – שמידותיהם מתייחסות למידות האדם – מבקשים מבט קרוב, המבליח מהלא-מודע של הקיום היומיומי ותובע את תשומת לִבּנו. 

 

התערוכה בנדיבות 
תורמי קרן התערוכות של מוזיאון ישראל:
קלאודיה דוידוף, קיימברידג', מסצ'וסטס, לזכר רות ולאון דוידוף
הנו ד' מוט, ניו-יורק
קרן משפחת נאש, ניו-יורק