Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

אוצרות שלמה

אריות מגוננים מאוסף מוסיוף
מוצג מיוחד

    05 יוני 2016
  • אוצר/אוצרת: ארינה לאורה פרי
  • האולם לתרבויות שכנות, האגף לארכאולוגיה ע"ש ברונפמן

מוצא האריות המרשימים המוצגים כאן בתימן הקדומה, בעיר-הממלכה נשן, שלימים נשלטה על ידי ממלכת שבא הנזכרת במקרא. על בסיסיהם חרותות בכתב אלפביתי ובשפה שמית כתובות זהות, המספרות שהאריות היו מנחות מלכותיות לעת'תר, אל מלחמה שסגדו לו בכל חצי-האי ערב. גביהם החלולים מעידים שהם הוצמדו לקיר, ככל הנראה משני צדי הכניסה למקדש אד'נן המוזכר בכתובות. בעוררם יראה במתבונן, נועדו האריות לגונן על המבנה.  

האריה, "מלך החיות", שבה את דמיונם של תושבי ארצות קדם כבר בשחר ההיסטוריה. כסמל על-זמני הוא מופיע במגוון עצום של דימויים חזותיים, בדומה לשפע אזכוריו במקרא. הצבת זוגות של אריות בתפקיד שומרי השער, בעיקר במקדשים, החלה במסופוטמיה באלף ה-3 לפני הספירה ומשם נפוצה לרחבי המזרח הקדום. צמד האריות האלה, הקדומים מסוגם מדרום ערב, הם דוגמה מובהקת לאוצרותיו של אוסף שלמה מוסיוף. תצוגתם היא לכבוד שנה למותו ומחווה לזכרו.  


זוג אריות מוקדשים לאל עת'תר, בעל אד'נן, על ידי ידעאב וישהרמלך, מלכי נשן
חקוקים במעינית-שבאית בכתב דרום ערבי
נשן (אל-סודאא, צפון תימן), המאה ה-6 לפני הספירה בקירוב, ברונזה
אוסף שלמה מוסיוף