Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

סדנת המיחזור

חגיגה ירוקה בסדנת המיחזור בהשראת ט"ו בשבט

  • מקום: סדנת המיחזור, אגף הנוער
  • לבני: 3 - 9
  • מחיר: 20 ש"ח לילד; 15 ש"ח לילד לבעלי מינוי משפחתי
  • שפה: עברית

פעילות מיוחדת בסדנת המיחזור לסיום חודש שכולו חגיגה ירוקה: שומרים עלים למזכרת ויוצרים סימניות ותמונות

16:00, 17:00, 18:00 | יש להזמין מראש באתר כרטיס לסדנה לילד, וכרטיס כניסה נפרד למוזיאון למבוגר מלווה