Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

רישום וציור | כיתות ו'-ז'

יום: יום רביעי
לבני: ילדים
מתי: אחה"צ
שעות החוג: 18:00-16:00
כיתות: ו'-ז'
מורה: נעמי בריקמן
מחיר: 252X10 ש"ח (רישום וציור בלבד)
תיאור:

החוג מאפשר לתלמידים המעונינים בכך הכרות עם דרך הציור מתוך התבוננות ועם זאת, מפאת רגישות גיל התלמידים, מוקדש חלק ניכר מהשיעורים לשילוב ההתבוננות עם עבודה  בהשראת הדמיון.

מבחינה טכנית התלמידים מתנסים בהכרות מלאה ויסודית בטכניקות הציור השונות-פחם, פאסטל, הדפס, שמן ועוד ועוד!

חלק ניכר מהחוג מוקדש להכרות עם המוזיאון.

רישום וציור | כיתות ו'-ז'
רישום וציור | כיתות ו'-ז'
רישום וציור | כיתות ו'-ז'

פרטים והרשמה
02-6771303 בטלפון 
במשרד החוגים בימים א-ה
בשעות 16:00-9:00