Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.
תכנית השתלמויות מורי דרך

השתלמויות עם קרדיט מוכרות ע"י משרד התיירות

תכנית השתלמויות מורי דרך

השתלמויות עם קרדיט מוכרות ע"י משרד התיירות

תכנית אוקטובר –דצמבר 2021

 

יום שלישי 5.10.21 בשעות 1300-0900.

יום עיון מקוון (בזום) : הספרות החיצונית במגילות מדבר יהודה.

מרצה : ד"ר אדולפו רויטמן , אוצר היכל הספר.
עיון לעומק במגילות : טוביה , חנוך , ספר היובלים , צוואת לוי , מזמורים חיצוניים (מגילת תהילים ).
איך ומתי נוצרו הספרים החיצוניים. אלו סוסות ספרותיות נוצרו. אלו ספרים חיצוניים נתגלו במערות קומראן ומשמעותם. מה היו מעמדם של הספרים הללו בעיני אנשי הכת.

במקרה של ביטול ההשתלמות, תישלח הודעה לכל המשתתפים 4 ימים לפני ההשתלמות ובה תאריך חלופי.

לאחר ההרשמה יישלח אליכם לינק הרשמה מראש . נא למלא פרטים עם קבלת הלינק.

מחיר: 100 ₪ למשתתף | לחצו כאן לעמוד התשלום, שייפתח בחלון חדש »

מספר ההשתלמות בחוברת משרד התיירות: 833


 

ום שלישי , 12.10.21 בשעות 1445-0900.

סיור – מסע בתרבות ואמנות –תערוכות חדשות במוזיאון ישראל.

מדריכים :רוני פלד ואוצרות התערוכות. למחוק נקודותיים :
ד"ר רחל צרפתי בתערוכה :" אני המצייר ..." : מגילה נדירה של עולה רגל יהודי מן המאה ה-14.
ננסי בנוביץ בתערוכה : "שמע ישראל" על קמעות סגולות ומאגיה.
איבון פלייטמן בתערוכה : אלוהי התירס ואדוני הקקאו והמאגיי –מזון וקדושה בתרבויות אמריקה הקדומות עד לאמנות עכשווית.

במקרה של ביטול ההשתלמות, תישלח הודעה לכל המשתתפים 4 ימים לפני ההשתלמות ובה תאריך חלופי .

נפגשים בביתן הכניסה ב0845 בדיוק.

מחיר: 100 ₪ למשתתף | לחצו כאן לעמוד התשלום, שייפתח בחלון חדש »

מספר ההשתלמות בחוברת משרד התיירות: 834


 

יום שלישי 2.11.21 בשעות 1300-0900.

יום עיון מקוון (בזום ) : חיי היום יום בקומראן –לימוד לאור הממצאים בהיכל הספר.

מרצה : ד"ר אדולפו רויטמן , אוצר היכל הספר
לימוד לעומק מקורות ספרותיים וארכיאולוגיים על חיי היום יום של כת מדבר יהודה בקומראן על בסיס המוצגים בהיכל כגון : שעון השמש ,התפילין הקדומים בעולם , ועוד. הצעת שחזור לחיי היום יום בקומראן.
דיון –מה בקשר בין התנהלות החיים והאמונות של כת מדבר יהודה.

לאחר ההרשמה יישלח אליכם לינק הרשמה מראש . נא למלא פרטים עם קבלת הלינק .. במקרה של ביטול ההשתלמות, תישלח הודעה לכל המשתתפים 4 ימים לפני ההשתלמות ובה תאריך חלופי.

מחיר: 100 ₪ למשתתף | לחצו כאן לעמוד התשלום, שייפתח בחלון חדש »

מספר ההשתלמות בחוברת משרד התיירות: 835


 

יום רביעי 3.11.21 בשעות 1500-0900.

סיור – חידושים במחקר ובמוצגים מתקופת בית ראשון והתקופה הרומית באולמות המוזיאון.

מדריכים : רוני פלד והאוצרים : פאוזי איברהים באולמות תקופת הבית הראשון
וארץ התנך. דודי מבורך באולמות תקופת בית שני והתקופה הרומית
סיור עומק כולל היילייטס בארכיאולוגיה מקראית ודגש על ממצאים חדשים כגון : דגמי מקדשים מחורבת קאיפה וממצאי מחקר על הקטורת בקודש הקודשים של תל ערד. סיור עומק באולמות תקופת בית שני והתקופה הרומית כולל ממצאים ראשונים מחפירות הליגיון הרומי הנעלם מתל שלם בראשות דודי מבורך , וממצאים חדשים השופכים אור חדש על פסלו ודמותו של הדריאנוס.

סיור מיוחד : תערוכת : "שמע ישראל " : על קמיעות, סגולות,ומאגיה מהעת העתיקה ועד ימינו.

מדריכה : ננסי בנוביץ , אוצרת התערוכה.

במקרה של ביטול ההשתלמות, תישלח הודעה לכל המשתתפים 4 ימים לפני ההשתלמות ובה תאריך חלופי.

מחיר: 100 ₪ למשתתף | לחצו כאן לעמוד התשלום, שייפתח בחלון חדש »

מספר ההשתלמות בחוברת משרד התיירות: 836


 

יום שלישי , 16.11.21 בשעות 1300-0900.

סיור : סיור מאחורי הקלעים במוזיאון

ראשית הצילום ורישומים נדירים מסוף המאה ה-19 ועד תחילת המאה ה-20 בארץ ישראל . הצצה נדירה לאוספים טרם הצגתם לקהל הרחב.
בהדרכת : רוני פלד ואוצרות האוספים. יהודית קפלן אוצרת צילום. רונית שורק אוצרת אוספי רישומים והדפסים.

במקרה של ביטול ההשתלמות, תישלח הודעה לכל המשתתפים 4 ימים לפני ההשתלמות ובה תאריך חלופי.

נפגשים בביתן הכניסה ב0845 בדיוק.

מחיר: 100 ₪ למשתתף | לחצו כאן לעמוד התשלום, שייפתח בחלון חדש »

מספר ההשתלמות בחוברת משרד התיירות: 837


 

יום רביעי 8.12.21 בשעות 1345-0900.

סיור -מסלול ערש הנצרות (המסלול הנוצרי ).

מדריך : רוני פלד.
הסיור יתמקד בחי היום יום בשלהי תקופת הבית השני ודמותו של ישוע ותלמידיו לאור המקורות :התנך ,הברית החדשה , ומגילות מדבר יהודה ולאור המוצגים במודל בית שני , היכל הספר , ובאלמות תקופת בית ראשון והבית השני וארץ הקודש.

במקרה של ביטול ההשתלמות, תישלח הודעה לכל המשתתפים 4 ימים לפני ההשתלמות ובה תאריך חלופי

נפגשים בביתן הכניסה ב0845 בדיוק.

מחיר: 100 ₪ למשתתף | לחצו כאן לעמוד התשלום, שייפתח בחלון חדש »

מספר ההשתלמות בחוברת משרד התיירות: 838


 

הסיורים וימי העיון מיועדים למורי דרך מחדשי רישיון בלבד |

קרדיט משרד התיירות יינתן למי שהשתתף בהשתלמות במלואה ומילא דף משוב

קישור לדף המשוב: https://survey.gov.il/he/hishtalmot

ניתן לבטל ההרשמה עד 48 שעות לפני האירוע עם החזר מלא | לאחר 48 שעות התשלום על

ביטול לא יוחזר וייזקף לזכות מורה הדרך להשתלמויות נוספות | לא ייגבו דמי ביטול כלשהם

נא לא לצרף משתתפים נוספים לזימון הפרטי שלכם .

התוכנית-בסיס לשינויים.