אוספ גידל

קבוץ הזורע

ארץ ישראל
1946
הדפסת כסף
B02.0382(is1517(

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.