אוספ גידל

פלשתינה

ארץ ישראל
1930
הדפסת כסף
B02.0382(Is2110)

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.