אוספ גידל

"עצור" ירושלים;הר הבית

ארץ ישראל
1930
הדפסת כסף
B02.0382(vp0099)

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.