נופים בהם מראות תנכיים מתקיימים היום | מוזיאון ישראל, ירושלים

אוספ גידל

נופים בהם מראות תנכיים מתקיימים היום

ארץ ישראל
1936
הדפסת כסף
B02.0382(vp0342)
עבודות נוספות עם אותם נושאים:
נופים
מסורתי
נשים
ישראל
גברים
עבודה

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.