Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.
מפגשי העשרה

מפגשי העשרה

נפגשים בשני בערב...

סדרות עיוניות
סדרות בנות 5-4 מפגשים רצופים הפותחות צוהר למגוון נושאים בין-תחומיים, ומטרתן להעשיר את חוויית הביקור במוזיאון. במפגשים ישתתפו מיטב המרצים והאוצרים, אמנים ואנשי רוח, והם ייערכו בהשראת תערוכות ופריטים מן האוסף המוצגים במוזיאון.
ימי שני, 19:30-18:00
לפרטים

שישי... במוזיאון ישראל

מפגשי תרבות ואמנות למבוגרים
חובבי תרבות ואמנות מוזמנים לטעום אמנות בבוקרי יום שישי: הרצאות, סיורים וקורסים מעשיים בהנחיית מרצים, מומחים, אמנים ואוצרים. בכל קורס שמונה מפגשים הנערכים אחת לחודש, וכן הרצאה מיוחדת, אחת לחודש, ללא תשלום נוסף.
לפרטים