Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

מדריך קולי

לא קם כמשה

הרמב"ם, כתביו וחותמו

  • Curator אוצרת אחראית: דייזי רקח ג'ברה. אוצרת אנה ניצא-קפלן, אוצרת משנה מיקי יואלסון
  • Designer מעצבת: ליסה בלחמן
  • Place אולם "להאיר את הכתב" ע"ש יהודית וויליאם מרגליות

750

פתיח

לא קם כמשה: הרמב"ם, כתביו וחותמו

751

פירוש המשנה המיוחס לכתב ידו של הרמב"ם

בערבית-יהודית (ערבית באותיות עבריות)
מצרים, לאחר  1168
כתב יד בדיו על נייר
סדר קודשים: ספריית הבודליאנה, אוניברסיטת אוקספורד, MS. Pococke 295

752

העותק המוגה של "משנה תורה"

מאושר בחתימת הרמב"ם: "הוגה מספרי אני משה ברבי מימון זצ"ל"
מצרים, 1170–1180
כתב יד בדיו על נייר
ספריית הבודליאנה, אוניברסיטת אוקספורד, Ms. Huntington 80

753

מכלול כתבים רפואיים

בערבית-יהודית (ערבית באותיות עבריות)
ברצלונה(?), 1348-1345
כתב יד בדיו על קלף;  טמפרה ועלה זהב
הספרייה הלאומית של צרפת, פריז, 1203 Hebrew

754

"משנה תורה של קאופמן"

צפון-מזרח צרפת, 1296-1295;
קלן, גרמניה, 1411–1413
כתב יד בדיו שחורה, אדומה וכחולה על קלף משובח, טמפרה ועלה זהב
ספריית האקדמיה ההונגרית למדעים ומרכז המידע, בודפשט, Kaufmann A77/IV

755

משנה תורה

הועתק בספרד או בפרובנס, לפני 1351
אויר במרכז איטליה (פרוג'יה?), ראשית המאה ה-15
כתב יד בדיו על קלף, טמפרה ועלה זהב
הספרייה הלאומית, ירושלים, ms. Heb. 4° 1193

756

מורה הנבוכים

ברצלונה, 1347 או 1348
כתב יד בדיו על קלף, טמפרה ועלה זהב
הספרייה המלכותית של דנמרק, קופנהגן,cod. Heb. 37

757

משנה תורה, הקדמה והספרים 1–5

צפון איטליה, 1457 בקירוב
כתב יד בדיו על קלף משובח, טמפרה, עלה זהב וכסף
הספרייה האפוסטולית של הוותיקן, Ross. 498

758

מורה הנבוכים בערבית-יהודית

(ערבית באותיות עבריות)
תימן, המאה ה-15
כתב יד בדיו על נייר
הספרייה הבריטית, לונדון,
MS. Or. 1423


צילום אלי פוזנר, מוזיאון ישראל 
© כל הזכויות שמורות למוזיאון ישראל, אלא אם צוין אחרת

הפקת המדריך הקולי: סוזי גביזון, מוזיאון ישראל 
אספרו טכנולוגיות בע"מ

הפקת האתר, יחידת מולטימדיה
עיצוב: חיה שפר
בנייה: אבי רוזנברג
אוצרת למולטימדיה ד"ר סוזן חזן