אוספ גידל

ירושלים

ארץ ישראל
1942
הדפסת כסף
B02.0382(vp0608)

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.