אוספ גידל

ירושלים;סמוך לשער האשפות

ארץ ישראל
1936
הדפסת כסף
B02.0382(vp0336)

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.