אוספ גידל

יום ראשון בהתיישבות בנגב

ארץ ישראל
1938 בקירוב
הדפסת כסף
B02.0382(is1482(

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.