Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

מדריך קולי

יוליאן רוזפלדט
מניפסטו


  • Curator אוצרת: מירה לפידות
  • Designer מעצבת: מיכל אלדור
  • Place הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע״ש נתן קמינגס
  • Artist אמן: יוליאן רוזפלדט

© כל הזכויות שמורות למוזיאון ישראל, אלא אם צוין אחרת

הפקת המדריך הקולי: סוזי גביזון, מוזיאון ישראל 
אספרו טכנולוגיות בע"מ

הפקת האתר, יחידת מולטימדיה
עיצוב: חיה שפר
בנייה: אבי רוזנברג
אוצרת למולטימדיה ד"ר סוזן חזן720

פתיח

הדימוי: יוליאן רוזפלדט, מניפסטו, 2015, הגלריה הלאומית הגרמנית, ברלין: רכישה בנדיבות ידידי הגלריה הלאומית, 2014
© Julian Rosefeldt and VG Bild-Kunst, Bonn 2019

המאה ה-20 ידעה רצף בלתי פוסק של מהפכות, משברים, מלחמות והצעות לסדר חברתי חדש. חלק בלתי נפרד מסערות אלה היו תנועות וזרמים אמנותיים: פוטוריזם, דאדא, סוריאליזם, קונסטרוקטיוויזם, אקספרסיוניזם ו"איזמים" אחרים המרכיבים יחד את תמונתו רבת-הפנים של ה"מודרניזם". בבסיס התנועות האלה היה המניפסט: טקסט יסוד, הצהרת כוונות, קריאה לפעולה – מִנשר. את רוב המנשרים חיברו גברים צעירים, בוערים בלהט פרוע וחדור אמונה, שבעטו בבוז במסורות העבר וביקשו לכונן עולם חדש או תפיסה אחרת של המציאות.

האמן יוליאן רוזפלדט נמשך אחר האנרגיה העולה מהמניפסטים ואחר קביעותיהם הנחרצות ומבקש לבחון את הרלוונטיות שלהם לימינו. מוקסם מהפוטנציאל שלהם כטקסט מדובר, הוא חיבר יחד קטעים מעשרות מנשרים של תנועות אמנות, אדריכלות, מחול וקולנוע ויצר 13 מונולוגים. בהמשך החליט שלוש החלטות עקרוניות שעשו את "מניפסטו" ליצירה רבת-עוצמה: את כל המונולוגים חוץ מאחד תאמר אישה, כל הדמויות יגולמו בידי שחקנית אחת, וכל הסצנות יהיו נטועות במציאות העכשווית. 

השחקנית זוכת פרסי האוסקר קייט בלאנשט חברה לפרויקט, ובהופעתה הווירטואוזית היא מגלמת דמויות שונות בתכלית: פאנקיסטית מקועקעת, אלמנה נושאת הספד בהלוויה, קריינית חדשות, פועלת מזבלה ועוד. הסצנות שעוצבו בקפידה תואמות לטקסט, מעדכנות אותו לזמננו או עומדות בניגוד חריף אליו. המונולוג היחיד שאינו נאמר מפיה של דמות הוא המונולוג הפותח. על המסך מרצד פתיל בוער, וקולה של בלאנשט מצטט את המשפט "כל הקבוע ועומד - מתנדף". הבחירה לפתוח את העבודה במשפט מתוך "אם כל המניפסטים" – המניפסט הקומוניסטי מאת קרל מרקס ופרידריך אנגלס (1848) - יוצרת זיקה בין המציאות הפוליטית והכלכלית ובין תגובות האמנים והיוצרים במניפסטים שלהם.

מאז הוצג "מניפסטו" בפעם הראשונה ב-2015 הוחרפה המציאות. קיצוניות, לאומנות וקיטוב הם מסימני הזמן, אך בעשורים האחרונים אין תנועות אמנותיות מובחנות ואמנים מצטרפים כיחידים למאבקים פוליטיים. נדמה שהמניפסטים הישנים טובים גם היום, והמשפט "אני שרוי במלחמה מול תקופתי" הנשמע בחלל התערוכה מהדהד גם מחוץ לכותלי המוזיאון.