אוספ גידל

העמק

ארץ ישראל
1958
הדפסת כסף
B02.0382(is0492)

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.