בלי כותרת | מוזיאון ישראל, ירושלים

אוספ גידל

בלי כותרת

ארץ ישראל
1936
הדפסת כסף
B02.0382(vp032)
עבודות נוספות עם אותם נושאים:
מבט מן האוויר
בעלי-חיים
משק
ישראל
גברים
עבודה

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.