אוספ גידל

בלי כותרת

ארץ ישראל
1936
הדפסת כסף
B02.0382(vp032(

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.