Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

מדריך קולי

אִימוֹגליפים

מכתב החרטומים לאימוג'י

  • Curator אוצרת: שירלי בן דור אבין
  • Designer מעצבת: שירלי יהלומי
  • Place האולם לתערוכות מתחלפות האגף לארכאולוגיה

840

פענוח כתב החרטומים

אבן רוזטה, התקופה התלמית (המאה ה-2 לפני הספירה), גרנודיוריט, © נאמני המוזיאון הבריטי. כל הזכויות שמורות

841

כתב החרטומים: מתמונה לכתב וחזור בחזרה

אסטלת קבורה של חוֹר, כהן לאל מוֹנְתּוּ, התקופה המאוחרת, השושלות ה-25–ה-26 (המאות ה-7–ה-6 לפני הספירה), עץ צבוע, מתנת אברהם גוטרמן, ניו-יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארצות-הברית

842

כתב החרטומים: דברי האל

1. שבר משקוף מקברו של חֶנְגֵּגוּ, (דימוי שמאלי) הממלכה הקדומה – ראשית תקופת הביניים הראשונה, השושלות ה-6–ה-8 (המאות ה-24–ה-22 לפני הספירה), אבן גיר, מתנת לורנס ווילמה טיש, ניו יורק, קוני אוסף דיין, 82.2.337
2. קמע בדמות ההירוגליף רגל קדמית של פר, (דימוי ימני) הממלכה החדשה (המאות ה-16–ה-11 לפני הספירה), תרכיב מזוגג, מתנת ג'ינט ויונתן רוזן, ניו יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארצות-הברית , 2016.61.922

843

לצייר ולפסל עם כתב החרטומים

1. אַסטלת הקדשה של סנחותפ, (דימוי שמאלי) הממלכה החדשה, השושלת ה-18 (המאה ה-15 לפני הספירה), אבן גיר, מתנת אברהם גוטרמן, ניו יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארצות-הברית, 97.63.169
2. פסלון בדמות האל אָמון-רע, (דימוי ימני) התקופה המאוחרת (המאות ה-6–ה-4 לפני הספירה), ברונזה, מתנת אברהם גוטרמן, ניו יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארצות-הברית 97.63.129

844

קמע בדמות עמוד דג׳ד

הממלכה החדשה (המאות ה-16 - ה-11 לפני הספירה), קרניאול, אוסף הרי שטרן, עזבון קורט שטרן, לונדון

845

אל החניטה והקבורה

פסלון בדמות אנוביס, התקופה המאוחרת - התקופה התלמית (מאות 7 - 5 לפני הספירה), עץ צבוע, מתנת אברהם גוטרמן, ניו-יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארצות-הברית, 97.63.116

846

הקבורה

מכסה ארון הקבורה הפנימי של דג׳דמות, תקופת הביניים השלישית, ראשית השושלת ה-22 (המאה ה-10 לפני הספירה), עץ צבוע, מתנת לורנס וּוילמה טיש, ניו יורק, קוני אוסף דיין, 82.2.341
מבט אל התערוכה, צילום © מוזיאון ישראל, ירושלים, אלי פוזנר ולורה לכמן, 2019

847

ספר המתים

תכריך קבורה של איניחרת הנושא כתובות מתוך "ספר המתים" ואיור של המת מגיש מנחות לאלים, התקופה התלמית (מאות 3 – 1 לפני הספירה), אריג פשתן, מתנת ג׳ינט ויונתן רוזן, ניו יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארצות-הברית, 87.56.216

848

חיי הנצח

צלמית אושבתי של ח׳אמוסת, הממלכה החדשה, השושלת ה-19 (המאה ה-13 לפני הספירה), תרכיב מזוגג, מתנת ג׳ינט ויונתן רוזן, ניו יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארצות-הברית, 2017.31.335

849

דימוי וגם כתב

שבר של תבליט קבורה, הממלכה הקדומה, השושלת ה-4 (המאה ה-25 לפני הספירה), אבן גיר, מתנת לורנס וִּוילמה טיש, ניו יורק, קוני אוסף דיין, 82.2.340

850

דימוי וגם כתב

לוחיות עיטור בדמות אל הנילוס חפי, התקופה המאוחרת (מאות 7 – 4 לפני הספירה), ברונזה, מתנת אברהם גוטרמן, ניו-יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארצות-הברית, 97.63.180