Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

חרפושית

חרפושית

חרפושית

קרניאול

גובה 0.7 ס"מ, אורך 1.5 ס"מ, רוחב 1.1 ס"מ

מס' רישום:

N000351

ארכיאולוגיה/

החרפושית, העשויה בדמות חיפושית הזבל שמגלגלת את כדור הזבל, היתה קמע רווח במצרים העתיקה — סמל לאל השמש המגלגל בשמים את גלגל השמש. החרפושיות, שייצגו את שמש הבוקר העולה כל יום מחדש, היו אפוא סמל להתחדשות. ייצורן בכנען גבר מאוד בתקופת שלטון ה׳היקסוס׳, ואילו בתקופת האימפריה המצרית ייבאו אותן בהמוניהן ממצרים לכנען.

תערוכות:

פרעה בכנען: הסיפור שלא סופר, מוזיאון ישראל, ירושלים, 04/03/2016 - 31/12/2016