Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

קנקנית

קנקנית

קנקנית

בהט

גובה 13 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1951-1865

ארכיאולוגיה/ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית

עם סיפוח כנען לאימפריה המצרית, הגיעו אליה כלי אבן רבים ממצרים. רובם עשויים בהט מצרי שמרבציו מצויים בשפע לאורך הנילוס, ועיצובם — מצרי אף הוא. אף שאין לפסול את האפשרות שנולדו להם חיקויים מקומיים, הממצאים הארכאולוגיים מלמדים שרוב כלי הבהט שהתגלו בכנען מוצאם ממצרים.

תערוכות:

פרעה בכנען: הסיפור שלא סופר, מוזיאון ישראל, ירושלים, 04/03/2016 - 31/12/2016