Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

קערת דגים

קערת דגים

קערת דגים

חרס מחופה שחור

קוטר 28 ס"מ

מתנת פלורה ואיבור שוורץ, ברקלי, קליפורניה

מס' רישום:

84.66.216

ארכיאולוגיה/ארכיאולוגיה קלאסית

במרכז הצלחות מטיפוס זה, שקע קעור שייתכן שהוחזק בו ה'גארום' – רוטב דגים משובח. אולם ברוב הצלחות השקע נראה קטן מכדי לשמש בתור כלי קיבול ולכן ייתכן ששימשו רק כלי להגשת דגים. כלי זה משתייך לקבוצה של כלים מחופים שחור, טיפוס שראשיתו באתונה במאה ה-5 לפני הספירה, אשר חופה לרוב בצבע שחור. ייצור הכלים הללו נעשה בעיקר בתקופה הקלסית וההלניסטית גם מחוץ לאטיקה. באיטליה היו מספר מרכזי ייצור חשובים החל מסוף המאה ה-4 לפני הספירה ומספר בתי מלאכה הופיעו באטרוריה ובלאטיום בתחילת המאה ה-3 לפני הספירה. מרכזים אחרים היו בקמפנה ובאזור טרנטום וקערת הדגים הזו יוצרה באחד מהם ולא באטיקה.