Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

קובעת

קובעת

קובעת

קרמיקה, בוקרו פזנטה

גובה 14.7 ס"מ, קוטר 14 ס"מ

מתנת פלורה ואיבור שוורץ, ברקלי, קליפורניה

מס' רישום:

84.29.164

ארכיאולוגיה/ארכיאולוגיה קלאסית

שפת הכלי מעוטרת בארבעה ראשי אדם בתבליט, כולם נעשו באותה התבנית ובניהם לסירוגין עיגולים דמויי כפתורים. על הרגל חרוטים מעגלים אופקיים. צורת הכלי אופיינית לוולצ'י וסביבתה.