Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

יריעת אריג מעוטרת בתיאור אל מיילד למה

יריעת אריג מעוטרת בתיאור אל מיילד למה

יריעת אריג מעוטרת בתיאור אל מיילד למה

סיבי משפחת הגמליים, כותנה וצבען; טפטין

גובה 21.5 ס"מ , רוחב 25 ס"מ

מתנת צ'רלס וולרי דייקר, ניו-יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב

מס' רישום:

B14.1950

אמנויות/יבשת אמריקה

אריג העלילה מתאר את האל הראשי בתרבות למבייקה נושא בזרועותיו למה ממליטה. את גוף הלמה מעטר דגם חוזר של טביעות רגליים בצבעי שחור ושמנת. מצדי האל ארבעה מלווים מתוארים בצדודית שעל ראשי שלושה מהם כיסויים מעוטרים בדמויות למה.