Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

ספל הנושא את סמל המשפחה של יצחק קריליו (1755-1699)

ספל הנושא את סמל המשפחה של יצחק קריליו (1755-1699)

ספל הנושא את סמל המשפחה של יצחק קריליו (1755-1699)

כסף רקוע וחרות

גובה 24 ס"מ, רוחב 21 ס"מ

רכישה בנדיבות סוזן פרלמן, לונדון, לזכר בעלה הנרי פרלמן

מס' רישום:

B14.0650

133/365

אמנות ותרבות יהודית

החפץ האישי הזה הוא ביטוי מוחשי לקשר בין יצחק קריליו, מהדמויות המרכזיות בקהילת היהודים הפורטוגלים בסורינם, לבית-הכנסת "צדק ושלום" של הקהילה. קריליו, חבר ב"מעמד" (מועצת מנהלים) של בית-הכנסת, היה בין המנהיגים שחתמו ב-1734 על ההסכם המאשר את ההפרדה בין קהילת הפורטוגלים לקהילת האשכנזים בסורינם, החלטה שבעקבותיה הוקם בית-כנסת "צדק ושלום".

ספל האדירים המהודר הזה, שנוצר בידי חרש כסף מהידועים שבמושבות אמריקה במאה ה-18, מעיד על המעורבות הגבוהה שהיתה ליהודים במסחר שבין סורינם לבין צפון יבשת אמריקה.