Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

אברהם אברהם

אברהם אברהם

ישראלית, נולדה ב-1969

אברהם אברהם

וידאו חד-ערוצי באיכות HD

משך: 4:25 דק' בהקרנה מחזורית

רכישה בנדיבות קבוצת "כאן עכשיו" לרכישת אמנות ישראלית, ישראל

© האמנית
מס' רישום:

B13.1747

אמנויות/אמנות ישראלית

בעבודות הווידאו "אברהם אברהם" ו"שרה שרה" מאת נירה פרג נראים מערת המכפלה או "מסגד אברהם" בפי המוסלמים כחללים נפרדים ומחוברים בעת ובעונה אחת. עשר פעמים בשנה מפנים היהודים את אזור התפילה במערה לטובת המאמינים המוסלמים, ובעשרה ימים אחרים מתרחש ההפך. בעבודה אחת נראים פינוי מתחם בית-הכנסת והקמה מחדש של המסגד, ובעבודה השנייה נראים פינוי המסגד והקמה מחדש של מתחם בית-הכנסת. בשגרת השותפות המוזרה הזאת, שמתרחשת בחלל הקדוש לבני שתי הדתות, צופים מן הצד חיילים ישראלים. שתי העבודות בעלות המבנה הסימטרי עוסקות בקיום המקביל של מוסלמים ויהודים – בעימות, בהפרדה, בפינוי – ובמכנה המשותף ביניהם. לפי החשיבה הקונוונציונלית, החזקת האתר בידי בני שתי הדתות היא הגורם לאי היציבות שלו, אך בפועל דווקא באי היציבות טמון הפוטנציאל האוטופי: קיום עם האחר ולא בלעדיו.

תערוכות:

אי שקט: חדש באמנות עכשווית, מוזיאון ישראל, ירושלים, 02/06/2014 - 27/11/2014