Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

מסרק

מסרק

מסרק

עץ

רשות העתיקות
IAA:

1989-2624

ארכיאולוגיה/התקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית

ערב פסח, שנת 73 לספירה, כשאבדה כל תקווה לעמוד במצור הרומי, התכנסו מנהיגי הקנאים הנצורים במצדה בהנהגת אלעזר בן יאיר והחליטו להתאבד ובלבד שלא ייפלו בשבי הרומי, כך מספר יוסף בן מתתיהו. ארכאולוגים מעולם לא חשפו את גופותיהם של מאות המתאבדים, אולם למרבה ההפתעה נחשפו במדרגה התחתונה של הארמון הצפוני במצדה שלדים של שלושה מן הקנאים — צעיר כבן 22, צעירה כבת 18 וילד כבן 11. ככל הנראה פרשו לשם השלושה באותו ערב גורלי כדי ליטול את חייהם ביחידות. לצדם נמצאו זוג צמות עדינות וסנדלים בגדלים שונים וכן קשקשי שריון שהיו חלק משריון של לגיונר רומי. אפשר לשער כי השריון נלקח שלל ושימש את הגבר הצעיר.