Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

פסיפס טיכה

פסיפס טיכה

פסיפס טיכה

אבן

קוטר 80 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1991-3601

ארכיאולוגיה/התקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית

בפסיפס זה נראית אלת העיר, טיכה; לראשה כתר חומה ובשמאלה קרן שפע שמבצבץ ממנה עץ תמר. נושא הפסיפס מעיד כי המסורת הפגאנית על ביטוייה החזותיים נמשכה בערים גם לאחר שהנצרות הפכה בהן לדת השלטת. הפסיפס, שעיטר את רצפת אחת החנויות בכיכר העיר בית שאן, נגנב מן האתר והושחת; משנמצא, שוחזר מן האבנים המקוריות.