Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

גביע

גביע

גביע

ברונזה

גובה 11 ס"מ, קוטר 8 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1970-1746

ארכיאולוגיה/התקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית

גביע זה נמצא על רצפת בית הכנסת בעין גדי, ליד גומחת ארון הקודש. הגביע עשוי בריקוע ולו מכסה המחובר לשפה בציר. תפקידו בטקס אינו ברור.