Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

שחזור בימת בית הכנסת של סוסיה

שחזור בימת בית הכנסת של סוסיה

שחזור בימת בית הכנסת של סוסיה

שיש

רוחב 490 ס"מ, עומק 290 ס"מ

השחזור נעשה בעזרת תרומתם של ד"ר דוד וימימה יסלזון, ציריך

קצין המטה לארכאולוגיה במינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון
מס' רישום:

K2866, K10223, K9819, K9820, K2896, K10232, K10231, K10228, K10230, K10234, K10235, K10236, K10227, K10229, K2895, K9818

ארכיאולוגיה/התקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית

בית הכנסת המפואר שבדרום הר חברון התקיים מאות שנים ועבר שיפוצים רבים. פנים המבנה הרוחבי היה מעוטר כולו בשיש מגולף. הבימה הייתה סמוכה אל הקיר הצפוני ובגבה שלוש גומחות מקושתות; במרכזית ניצב ככל הנראה ארון הקודש ובצדדיות מנורות. דגמי הגילוף והחריתה של הבימה כללו מנורות, חיות וצמחים. שמות התורמים הרבים הכתובים על הכתלים והרצפה מעידים על השתתפותה הפעילה של הקהילה בהקמת המבנה המרשים.

העמודים, לוחות הסורג, העיטורים המגולפים, המנורה וקטעי הריצוף המוצגים כאן נמצאו כולם בחפירות בית הכנסת בסוסיה. ייצוגי דמות אדם וחי שעיטרו את בית הכנסת הושחתו במאה ה– 8, כאשר תחת השלטון המוסלמי חזרה ההקפדה על האיסור לעשות פסל וכל תמונה.