Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

פסל הרקלס

פסל הרקלס

פסל הרקלס

שיש
התקופה הרומית, העתק ממקור יווני, המאה ה-2 לספירה

גובה 70 ס"מ

מתנת אילה זקס-אברמוב, ירושלים, לזכר אורי אבידע

מס' רישום:

94.40.73

ארכיאולוגיה/ארכיאולוגיה קלאסית

הרקלס היה גדול הגיבורים היוונים, בנם של זאוס ואלקמנה בת התמותה. "הוא עשה את העולם בטוח לבני האדם" בכך שתרבת את האזורים הברבריים והכניע את כוחות הסכנה הקשורים אליהם. בתקופה הארכאית היה חביב במיוחד על האצולה, שראתה בו מופת לתפיסת עולמה ההייררכית. מבין עלילותיו של הרקלס, המפורסמות ביותר היו שתים-עשרה המטלות שנדרש לבצע כדי לכפר על הרג אשתו וילדיו, שעולל כאשר הרה היכתה אותו בשיגעון. לאחר מותו הוענק לו אלמוות. בפי הרומאים נקרא הרקולס.