Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

דף מעוטר במנורת שבעת הקנים

דף מעוטר במנורת שבעת הקנים

דף מעוטר במנורת שבעת הקנים

דיו, טמפרה ועלה זהב על קלף

גובה 29 ס"מ, רוחב 23.6 ס"מ

מתנת יעקב מיכאל, ניו-יורק, לזכר רעייתו ארנה זונדהיימר מיכאל

מס' רישום:

B68.0057

180/059

אמנות ותרבות יהודית

תיאורי המנורה היו מאז חורבן הבית לסמל המקדש בירושלים ולסמל הגאולה. בימי-הביניים הרבו לתאר את המנורה ואת כלי המשכן והמקדש האחרים על דפי עיטור שלמים בכתבי-יד עבריים. בספרד ובפרובנס נפוצו דפים אלה אף יותר מבארצות אירופה האחרות. לעתים קרובות הם שולבו בכתבי-היד של התנ"ך, שאף כונו "מקדשיה".
בדף היחיד המוצג כאן, אשר ככל הנראה היה חלק מכתב-יד, מצוירים המנורה, המלקחיים, מחתות האפר ו"אבן ובה שלוש מדרגות" המתוארת בסימטריה משני צדי המנורה. על אבן זו היה הכוהן עולה, לפי המשנה (תמיד ג, ט), להדליק ולהיטיב את הנרות שבראש המנורה.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

Perugia, Gioia (ed.), Treasures of Jewish Art: The Jakob, Erna, and Charles Michael Legacy in the Israel Museum, The Israel Museum, Jerusalem, 2016, אנגלית