Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

העיניים של המדינה (שני שלטים), מיצב על חוף תל אביב

העיניים של המדינה (שני שלטים), מיצב על חוף תל אביב

ישראלית, נולדה ב-1951

העיניים של המדינה (שני שלטים), מיצב על חוף תל אביב

הדפסת-כסף

גובה 40 ס"מ, רוחב 50 ס"מ

שאילה ארוכת טווח מאת גלריה גורדון, תל-אביב

© האמנית
מס' רישום:

L-B12.0023

אמנויות/אמנות ישראלית

ברבות מיצירותיה מיכל נאמן עוסקת בהכלאות בין הקשרים חזותיים להקשרים מילוליים. לעתים קרובות נוצרים ביצירותיה יצורי כלאיים המשנים את המשמעות המקורית של הדימוי או של המילה. תצלום זה מתעד פעולה שבה הציבה האמנית על חוף הים בתל-אביב שלט ועליו המילים: "העיניים של המדינה" – ביטוי שבחר חייל גולני לתאר בו את החרמון שעל כיבושו נלחם במלחמת יום הכיפורים. הדימוי של החרמון כזוג עיניים ה"משגיחות על המדינה" התחבר בפעולתה לדימוי הפוך: העיניים מביטות מן המדינה החוצה, אל עבר הים, או שמא השלט מכוון לכך שהים הוא הוא העיניים של המדינה והוא המתבונן בה מבחוץ. כך או כך, האמנית בפעולתה מערערת על הקביעה המקורית ויוצקת לביטוי השגור משמעות מטרידה.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

מנדלסון, אמיתי, מרחבים, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2013

תערוכות:

מרחבים: רכישות חדשות + עבודות מהאוסף, מוזיאון ישראל, ירושלים, 19/12/2012 - 02/04/2013