Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

ולרי

ולרי

ישראלית, נולדה ב-1974

ולרי

זכוכית אקרילית, סרטי סאטן

גובה 260 ס"מ, רוחב 512 ס"מ, עומק 470 ס"מ

מתנת משפחת קייטלמן, בריסל

© האמנית
מס' רישום:

B12.2219

אמנויות/אמנות ישראלית

בעבודות הווידאו שלה, בעבודות על נייר ובמיצבים עוסקת אגסי בגופה שלה, בשבריריותו ובביטוי של מצבים נפשיים המטלטלים אותו. במיצבי השמלות שיצרה מאז 2002 היתה לה השמלה בגד המייצג נשיות ומכיל את הגוף, אך גם כובל אותו – היבט שהתחדד כשקשרה "שמלה" לאבנים. השמלות שיצרה הותאמו לגופה שלה והיא לבשה אותן במיצגים, ובסופם השאירה אותן בחלל התצוגה כפסל עצמאי. השמלה יצאה תמיד מן הגוף ויצרה חלל משל עצמה – לפעמים עד כדי הפיכתה לנוף של ממש שהשתלט על חלל התצוגה. "ולרי" איננה המשך ישיר של השמלות שיצרה האמנית בשנים עברו, אך בצורתה היא מזכירה שובל של שמלה ארוכה, גלי שיער, פאה או מזרקת מים שחורים הפורצת מן הקיר אל החלל. רמת הגימור המוקפדת – השונה מאוד מהגולמיות והראשוניות שבעבודות הווידאו – מדגישה את העבודה העמלנית שנעשתה לצורך התקנתה ויוצרת מתח בין הדיוק, האיפוק וההוד להצפה רגשית סוערת העולה על גדותיה וגולשת אל המרחב.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

מנדלסון, אמיתי, מרחבים, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2013

תערוכות:

מרחבים: רכישות חדשות + עבודות מהאוסף, מוזיאון ישראל, ירושלים, 19/12/2012 - 02/04/2013